ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

a www.borokaroka.hu honlap használatához

 1. A honlap felhasználási feltételei
 1. A honlap (a www.borokaroka.hu internetes oldalon elérhető internetes szolgáltatás, a továbbiakban, mint: Honlap) vagy annak bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg a weboldalt!
 1. A honlapon használt „mi”, „minket”, „miénk”, „Szolgáltató” kifejezések a honlapot üzemeltető Boróka Róka Kft. adószáma: 27407242-2-17 -re utalnak. A „Felhasználó” kifejezés a Honlaphoz mindenkor hozzáférő és/vagy azt felhasználó személyre utal.
 • Szellemi alkotáshoz fűződő jogok
 • Boróka Róka Kft. (székhelye: 7150 Bonyhád, Dr. Kolta László utca 45., C lépcsőház Földszint, 3. ajtó; adószáma: 27407242-2-17 a továbbiakban mint: Szolgáltató) Honlapja, az azon, továbbá a Szolgáltató termékein található valamennyi képi, szöveges és egyéb tartalom, illetve azok elrendezése, valamint a Honlapon, továbbá a Szolgáltató termékein megjelenített védjegyek, logók, karakterek és szolgáltatási védjegyek, valamint minden, a Honlapon vagy a Szolgáltató termékein megjelenített szellemi alkotás szerzői jogi, védjegy-, illetve egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jogi oltalom alatt áll, és azok a Szolgáltató tulajdonát képezik.
 • A Felhasználó jogosult a Honlapot megnyitni, a Honlapon böngészni, annak tartalmairól tájékozódni, valamint az annak tartalmából készült kivonatokat nyomtatás, merevlemezre mentés útján, illetve más személyeknek történő továbbítás céljából magáncélra, a jövedelemfokozás célját közvetetten sem szolgáló módon vagy mértékben többszörözni.
 • A Felhasználó 2.2. pont alatt szabályozott joga gyakorlásának feltétele, hogy a Felhasználó érintetlenül hagyja a szerzői jogi és egyéb jogvédelmi nyilatkozatokat, valamint hogy a többszörözött anyagokon tüntesse fel jól láthatóan a Szolgáltatót, mint a szellemi alkotások jogosultját. A Honlap tartalma a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben meghatározott szabad felhasználási eseteken kívüli módon, terjedelemben és mértékben nem használható fel, erre Szolgáltató a jelen felhasználási feltételek alapján nem enged Felhasználók részére felhasználási jogot; a Felhasználó a Honlap látogatása, használata során köteles a vonatkozó jogszabályok, így különösen, de nem kizárólagosan a szerzői jogi törvény szabályait betartani.
 • A Honlap bármely részének többszörözött változatai adásvétel útján vagy haszonszerzés céljából nem hasznosíthatók, nem módosíthatók, továbbá más műben, kiadványban vagy weboldalon nem használhatók fel.
 • Sem a Honlap tartalma, sem Szolgáltató bármely terméke semmilyen körülmények között nem értelmezhető olyan módon, mintha az a Honlapon vagy a termékeken megjelenített védjegyek vagy szerzői jogi oltalom alatt álló alkotások bármelyikének felhasználása tekintetében bárki számára felhasználási jogot vagy engedélyt biztosítana. A jelen felhasználási feltételekben meghatározott kivételeken túlmenően a Felhasználó számára szigorúan tilos a Honlapon, vagy a Honlapon elérhető bármely tartalom jogosulatlan, Szolgáltató engedélye nélküli felhasználása.
 • Szolgáltató kijelenti, hogy a jog által megengedett keretek között a lehető legteljesebb mértékben érvényesíti a szellemi alkotásokhoz fűződő jogait azok bármely jogosulatlan felhasználása esetében.
 • A Felhasználó által a Honlapot üzemeltető Szolgáltatónak elektronikus levél útján vagy más módon továbbított nem személyes kommunikáció, illetve szerzői vagy iparjogvédelmi oltalom alatt nem álló egyéb anyag – köztük bármilyen adat, kérdés, megjegyzés, javaslat és hasonlók – nem minősülnek bizalmas információnak, így Szolgáltató ennek megfelelő módon kezeli azokat. Bármely, a Honlapot üzemeltető Szolgáltatónak továbbított, személyes adatnak nem minősülő információ, adat a Szolgáltató tulajdonába kerül, és azokat bármilyen célra – többek között, de nem kizárólag többszörözés, átadás, továbbítás, közzététel, műsorszórás és bejegyzésként történő közzététel céljára – felhasználhatja, ezt a Felhasználók a Honlap használata által kifejezetten tudomásul veszik.
 • A Szolgáltató korlátlanul jogosult továbbá a Felhasználó által a részére továbbított közlésekben található gondolatokat, javaslatokat vagy koncepciókat bármilyen célból (többek között a Honlap, vagy Szolgáltató termékeinek fejlesztése, gyártása, reklámozása és marketingje céljából) felhasználni. Az ilyen felhasználások után az információt továbbító fél semmilyen ellenszolgáltatásra nem jogosult.
 • Az adatok pontossága, teljessége és időszerűsége
 • Szolgáltató minden ésszerű erőfeszítést megtesz a Honlapon található adatok pontosságának és teljességének biztosítása érdekében, azonban nem vállal felelősséget a Honlapon található adatok esetleges pontatlanságából vagy hiányosságából eredő bárminemű kárért.
 • A Felhasználó a Honlapon elérhető anyagokra kizárólag saját felelősségére hagyatkozhat. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlapon található anyagok és adatok esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén saját felelőssége.
 • A Szolgáltató Honlapján megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a Honlap használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.
 • Más weboldalakra mutató hivatkozások
 • A Szolgáltató által működtetett Honlapon található hivatkozásokat követve előfordulhat, hogy a Felhasználó elhagyja a Szolgáltató Honlapját és azon kívüli, Szolgáltatótól független harmadik személyek működtetésében álló weboldalakhoz és az azokon található tartalmakhoz fér hozzá.
 • A Szolgáltató nem vállal felelősséget a harmadik felek által készített weboldalak tartalmáért, pontosságáért és működéséért. A hivatkozásokat jóhiszeműen eljárva bocsátjuk a Felhasználó rendelkezésére.
 • A Szolgáltató nem vállal felelősséget a hivatkozás által megjelölt, harmadik fél által készített weboldalakért, azok tartalmáért, elérhetőségéért, jogszerűségéért, valamint esetleges változásaiért.
 • A más weboldalakra mutató hivatkozások elhelyezése nem jelenti azt, hogy a Szolgáltató az adott weboldalt bármilyen formában támogatná, üzemeltetné, annak tartalmával egyetértene. Szolgáltató legteljesebb mértékben arra bíztatja a Felhasználót, hogy ismerje meg és gondosan olvassa át a meglátogatott más weboldalakon elhelyezett jogi és adatvédelmi nyilatkozatokat.
 • Automatikusan gyűjtött információk
 • A Honlap Felhasználók általi használata során apró programokat, úgynevezett sütiket vagy cookie-kat és hasonló technológiákat alkalmaz annak érdekében, hogy javítsa a felhasználói élményt, növelje a Honlap biztonságát, hatékonyságát. Ezeket az adatokat nem a Felhasználó adja meg, hanem Szolgáltató gyűjti a Honlap használata során:
ÉrintettAdat kategóriaAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatkezelés időtartama
                  Honlapot meglátogató felhasználóIP címérdeklődési kör megismerése, Honlap testreszabásaGDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti hozzájárulásHonlap látogatás időtartama
Böngésző típusaérdeklődési kör megismerése, Honlap testreszabásaGDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti hozzájárulásHonlap látogatás időtartama
Operációs rendszerérdeklődési kör megismerése, Honlap testreszabásaGDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti hozzájárulásHonlap látogatás időtartama
InternetszolgáltatóHonlap testreszabásaGDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti hozzájárulásHonlap látogatás időtartama
időbélyegzőBiztonság biztosításaGDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti hozzájárulásHonlap látogatás időtartama
Honlap látogatási adatokÉrdeklődési kör megismerése, applikáció testreszabásaGDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti hozzájárulásHonlap látogatás időtartama
 • A Szolgáltató a fenti automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató, mint adatkezelő fér hozzá, Szolgáltató ezen adatokat harmadik személyeknek nem teszi hozzáférhetővé és nem továbbítja harmadik személyek részére.
 • A Felhasználó a cookie-kat a böngészője beállításaiban és egyéb eszközökkel tudja kontrollálni.
 • A Szolgáltató által alkalmazott cookie-k célja:
 1. Biztonság: a biztonság támogatása és lehetővé tétele, és a Szolgáltató segítése a jogsértő magatartások észlelésében.
 • Preferenciák, tulajdonságok és szolgáltatások: a cookiek képesek megmondani a Szolgáltatónak, hogy a Felhasználó melyik nyelvet preferálja, mik a Felhasználó kommunikációs preferenciái, könnyebbé téve a Honlap használatát.
 • Teljesítmény, analitika és kutatás: az ilyen cookiek segítenek a Szolgáltatónak annak megismerésében, hogy a különböző helyeken hogyan teljesít a Honlap. Olyan cookiekat is alkalmazhat a Szolgáltató, amelyek értékelik, javítják, kutatják a Honlapot, a termékeket, funkciókat, szolgáltatásokat, beleértve, amikor a Felhasználó belép a Honlapra más honlapokról, vagy eszközöket, mint például a Felhasználó számítógépe vagy mobileszköze.
 • A Szolgáltató által alkalmazott cookie-k típusai:
 1. analitika, követő cookie-k;
 • munkamenet (session) cookie-k, amelyek csak addig működnek, amíg a munkamenet (általában az adott látogatás a Honlapon vagy egy böngésző munkamenet tart;
 • Harmadik személyek által alkalmazott cookie-k:

Szolgáltatót megbízható analitikai cégek segítik a Honlapra vonatkozó statisztikák, a Honlap működésének elemzése körében, mint a Google Analytics, amelyek szintén cookie-kat helyezhetnek el a Felhasználó eszközén.

A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-k használatát.

http://www.networkadvertising.org/choices/ linken lehetőség van egyéb külső szolgáltatói cookie-k a letiltására is.

 • Szolgáltató lehetővé teszi, hogy a Felhasználók kontrollálják a beállításokon keresztül a cookie alkalmazását. Mindazonáltal, ha a Felhasználó korlátozza a Honlapot a cookie használatában, az ronthatja a felhasználói élményt, mivel az nem kerül többé a felhasználóra személyre szabásra. A Felhasználó ezen kívül leállíthatja a személyre szabott beállítások mentését is, mint például a bejelentkezési információkét.
 • Ha a Felhasználó nem kívánja, hogy a Szolgáltató cookie-kat alkalmazzon, amikor meglátogatja a Honlapot, a Felhasználó megszüntetheti egyes cookie-k alkalmazását. Annak érdekében, hogy a Szolgáltató tudomást szerezzen arról, hogy a Felhasználó letiltotta egyes cookiek használatát, a Szolgáltató letiltási cookie-t helyez el a Felhasználó eszközén, így a Szolgáltató tudni fogja, hogy nem helyezhet el cookie-kat akkor, amikor a Felhasználó következő alkalommal meglátogatja a Honlapot.

Ha a Felhasználó nem kíván cookie-kat kapni, a Felhasználó megváltoztathatja a böngésző beállításait a számítógépén. Ha a Felhasználó a böngésző beállítások megváltoztatása nélkül használja a Honlapot, a Szolgáltató úgy tekinti, hogy a Felhasználó a Honlapon bármilyen cookie küldéséhez hozzájárul.

A Honlap cookie-k nélkül nem működik megfelelően.

 • A személyes adatok védelme
 • Szolgáltató a fenti 5. pontban meghatározott cookie-kon kívül nem kezel a Felhasználók vonatkozásában olyan adatokat, amelyek az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) értelmében személyes adatoknak minősülnek; Szolgáltató az 5. pontban foglaltakon kívül személyes adatot nem kezel.
 • Szavatosság és felelősségkorlátozás
 • A Felhasználó saját és kizárólagos felelőssége mellett használhatja a Honlapot.
 • Szavatosság
 • A Honlapot a Szolgáltató „As Is” (ahogyan van) és „As Available” (ahogyan elérhető) alapon nyújtja, ennélfogva a Szolgáltató nem vállal semmilyen – akár kifejezett, beleértett, jogszabályon alapuló vagy más (például forgalomképességre, megfelelő minőségre, vagy adott célra való alkalmasságra vonatkozó) – szavatosságot a Honlapon elérhető anyagok teljességéért, pontosságáért, megbízhatóságáért, naprakészségéért, jogtisztaságáért, a Honlaphoz való hozzáférés-megszakadástól vagy hibáktól való mentességéért, a Honlap vírusmentességéért, a Honlapon keresztül megszerzett tanácsok vagy vélemények pontosságáért vagy megbízhatóságáért. Az ezekre irányuló kijelentésektől és szavatolásoktól ezért a Szolgáltató kifejezetten elzárkózik.
 • Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy e Honlap bármely részéhez vagy egészéhez, illetve annak bármely funkciójához való hozzáférést előzetes értesítés nélkül bármikor korlátozza, felfüggessze, vagy megszüntesse.
 • Felelősség
 • A Szolgáltató nem vállalnak felelősséget a Honlaphoz vagy a Honlapról valamely hivatkozás útján megnyitott más weboldalhoz való hozzáférésből, illetve ezek használatából, használatára való képtelenségből, tartalmának változásaiból, vagy – a jog által megengedett legteljesebb mértékben – a Felhasználó által küldött elektronikus levél alapján végrehajtott vagy végre nem hajtott intézkedésből bármilyen módon származó semmilyen közvetlen, járulékos, következmény jellegű, közvetett, különös vagy szankció jellegű kárért, költségért, veszteségért vagy kötelezettségért.
 • A Szolgáltató nem köteles a Honlapon keresztül elérhetővé tett anyagokat és szolgáltatásokat fenntartani, illetve azokkal kapcsolatban bármilyen javítást, aktualizálást, vagy frissítést végezni. A Honlapon található tartalmak előzetes értesítés nélkül változhatnak.
 • A Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá a Honlap használata, a onlaphoz való hozzáférés, vagy bármely anyag Honlapról való letöltése következtében a Felhasználó számítógépét vagy más tulajdonát érintő vírusfertőzés miatt bekövetkező esetleges veszteségért. A Felhasználók bármely anyagot saját felelősségükre töltenek le a Honlapról.
 • A jogi tájékoztató aktualizálása, módosítása
 1. Szolgáltató fenntartja a jelen jogi tájékoztató aktualizálásának jogát, amennyiben az a Honlap működtetése, fejlesztése, illetve az azon keresztül Szolgáltató által elérhetővé tett tartalmak védelme érdekében szükséges.

Bonyhád, 2021. 08. 19.